کنترل بر خشم

1. نحوه کنترل بر خشم:

عصبانیت یک احساس طبیعی است. اگر منجر به پرخاشگری شود، عصبانیت می تواند مشکل ساز شود. کنترل خشم برای کمک به شما در جلوگیری از گفتن یا انجام کاری که ممکن است پشیمانی به دنبال داشته باشد بسیار مهم است. قبل از تشدید عصبانیت، می توانید از راهکارهای خاص برای کنترل خشم استفاده کنید.

شمارش معکوس: اگر واقعا عصبانی هستید، از 100 شروع کنید. در زمانی که شمارش معکوس را شروع  می کنید، حسابتان طول می کشد، در این میان ضربان قلب شما کند خواهد شد و در نتیجه عصبانیت تان فروکش خواهد کرد. 

نفس کشیدن عمیق: نفس کشیدن باعصبانیت عمیق و شدید تر خواهد شد. با کشیدن نفس های آرام و عمیق از بینی و بازدم از دهان خود برای چند لحظه، این روند عصبانیت شما را کمتر خواهد کرد.

پیاده روی کردن: پیاده روی، دوچرخه سواری و ورزش می تواند به آرامش و اعصاب و کاهش عصبانیت کمک کند.

کلمه آرامبخش: یک کلمه یا عبارت را پیدا کنید تا به شما در آرامش و تمرکز مجدد کمک می کند. وقتی نارحت هستید دوباره تکرار کنید.

ورزش کردن: یوگا می تواند به شما در کنترل بدن و مهار احساسات کمک کند. همچنین برای این ورزش هیچ تجهیزاتی لازم نیست.

گوش دادن به آهنگ: بگذارید موسیقی شما را از احساسات دور کند.

متوقف کردن حرف: هنگامی که عصبانی می شوید ممکن است وسوسه شوید که حرف های جبران نا پذیری بزنید اما بیشتر از آنکه به دیگری صدمه بزنید به خود صدمه وارد کرده اید. در این حین احساس کنید  لبهایتان بسته است و حرفی نزنید به خود فرصت آرام شدن و فکر کردن را بدهید.

استراحت کردن: به خودتان استراحت دهید. دور از دیگران بنشینید. در این زمان آرام، می توانید وقایع را پردازش کرده و احساسات خود را به بی طرف برگردانید. حتی ممکن است شما این زمان را به دور از دیگران پیدا کنید. بسیار مفید است که می خواهید آن را به برنامه روزمره خود اختصاص دهید.

سریع ترین راه حل را پیدا کنید: ممکن است عصبانی باشید که فرزند شما قبل از رفتن به بیرون اتاق خود را بهم ریخته است. در اتاق به هم ریخته را ببندید می توانید با بی توجهی و دور کردن موضوع از دید خود عصبانیت را به طور موقت پایان دهید.

با یک دوست صحبت کنید: در حوادثی که شما را عصبانی کرده است، خسته و کلافه نشوید به خودتان کمک کنید تا با گفت و گو با یک دوست قابل اعتماد که احتمالا می تواند دیدگاه جدیدی را ارائه دهد، آنچه را که اتفاق افتاده پردازش کنید.

نامه بنویسید: برای شخصی که شما را عصبانی کرده نامه یا ایمل بنوسید. سپس آن را حذف کنید. غالبا بیان احساسات به نوعی تمام آنچه می خواهید، حتی اگر چیزی باشد که هرگز دیده نمی شود.

تصور کنید که آن را می بخشید: پیدا کردن شجاعت و بخشش کسی که شما را عصبانی کرده است. اگر نمی توانید واقعا او را ببخشید وانمود کنید که می خواهید او را ببخشید در این صورت عصبانیتتان فرو کش خواهد کرد. عصبانیت یک احساس عادی است که هر کس هر از گاهی تجربه می کند اما اگر متوجه شدید که عصابانیتتان غیر قابل کنترل و از حد گذشته است، باید راه های سالم برای مقابله با خشم پیدا کنید.

نوشته شده در تاریخ 1398/6/6 ترجمه شده از: healthline

How to Control Anger

Anger is a normal feeling and can be a positive emotion when it helps you work through issues or problems,

Anger control is important for helping you avoid saying or doing something you may regret. Before anger escalates, you can use specific strategies for controlling anger.

Count down

Count down (or up) to 10. If you’re really mad, start at 100. In the time it takes you to count, your heart rate will slow, and your anger will likely subside.

Take a breather

Your breathing becomes shallower and speeds up as you grow angry. Reverse that trend (and your anger) by taking slow, deep breaths from your nose and exhaling out of your mouth for several moments.

Go walk around

ExerciseTrusted Source can help calm your nerves and reduce anger.

Repeat a mantra

Find a word or phrase that helps you calm down and refocus. Repeat that word again and again to yourself when you’re upset. 

Stretch

Neck rolls and shoulder rolls are good examples of nonstrenuous yoga-like movements that can help you control your body and harness your emotions. No fancy equipment required.

Play some tunes

Let music carry you away from your feelings.

Stop talking

When you’re steamed, you may be tempted to let the angry words fly, but you’re more likely to do harm than good. Pretend your lips are glued shut, just like you did as a kid. This moment without speaking will give you time to collect your thoughts.

 Take a timeout

Give yourself a break. Sit away from others. In this quiet time, you can process events and return your emotions to neutral. You may even find this time away from others is so helpful you want to schedule it into your daily routine.

 Find the most immediate solution

You might be angry that your child has once again left their room a mess before going to visit a friend. Shut the door. You can temporarily end your anger by putting it out of your view. Look for similar resolutions in any situations.

Talk to a friend

Don’t stew in the events that made you angry. Help yourself process what happened by talking with a trusted, supportive friend who can possibly provide a new perspective.

Write a letter

Write a letter or email to the person that made you angry. Then, delete it. Often, expressing your emotions in some form is all you want, even if it’s in something that will never be seen.

Imagine forgiving them

Finding the courage to forgive someone who has wronged you takes a lot of emotional skill. If you can’t go that far, you can at least preted that you’re forgiving them, and you’ll feel your anger slip away.

Anger is a normal emotion that everyone experiences from time to time. However, if you find your anger turns to aggression or outbursts, you need to find healthy ways to deal with anger.

اشتراک گذاری بازگشت به منو بازگشت به بالا