وسواس را بشناسید
وسواس چیست؟ وسواس نوعی بیماری روانی است. افراد مبتلا به ocd می توانند یا افکار وسواسی داشته باشند یا رفتاری تکراری و اجباری. برخی هم وسواس دارند و هم اجبار.

OCD همیشه در مورد عادت هایی مانند گاز گرفتن ناخن های شما یا فکر کردن به افکار منفی نیست. این اختلال می تواند بر شغل، مدرسه و روابط شما تاثیر بگذارد و شما را از زندگی عادی باز دارد. افکار و اعمال شما فراتر ار کنترل شماست.

به عنوان مثال، فکر وسواس انگیز این است که فکر کنید اگر هر روز صبح لباس هایتان به همان ترتیب قبل نباشد اعضای خانواده آسیب می بیند و یا نارحت می شوند و از طرف دیگر، یک عادت اجباری است که 7 بار بعد از دست زدن به چیزی که ممکن است کثیف باشد، دست خود را بشویید. اگر چه ممکن است بخواهید این کار را انجام ندهید اما نمی توانید.

وسواس و اجبار می تواند موارد مختلفی را شامل شود، مانند نیاز به نظم یا نظافت، احتکار و افکار مزاحم در مورد رابطه جنسی، مذهب، خشونت و اجزای بدن.

1. افکار وسواسی می توانند شامل موارد زیر باشند:

 • ترس از میکروب یا کثیف شدن
 • نگرانی در مورد صدمه دیدن خود و یا صدمه دیدن دیگران
 • نیاز به چیز هایی که باید در یک ترتیب دقیق قرار بگیرند.
 • اعتقاد به اینکه تعداد یا رنگ های خاصی خوب یا بد هستند.
 • آگاهی مداوم از چشمک زدن، تنفس یا سایر احساسات بدن
 • سوء ظن مبنی بر عدم شریک زندگی

2. عادات اجباری می توانند شامل موارد زیر باشد:

 • دستها را بارها و بارها بشویید
 •  هر بار انجام کار ها با یک ترتیب خاص
 • بررسی مکرر روی درب قفل شده
 • شمردن مواردی مثل بطری و پله ها
 • قرار دادن وسایل در یک ترتیب دقیق، مانند قوطی هایی با برچسب روبه جلو
 • استفاده از توالت فرنگی

3. علل:

پزشکان مطمئن نیستند که چرا برخی از افراد مبتلا به وسواس هستند. مناطق خاصی از مغز ممکن است در افراد مبتلا به وسواس طبیعی به نظر نرسد، تحقیقات بیشتری لازم  است. در زنان کمی بیشتر از مردان شایع تر است. این علائم اغلب در نوجوان یا بزرگسالان ظاهر می شود. استرس می تواند علائم را بدتر کند.

4. اگر دچار این اختلال ها هستید بیشتر احتمال:

 • پدرو مادر، خواهر و برادر یا فرزند دارای  وسواس
 • افسردگی، اضطراب یا تیک های عصبی
 • سابقه سو استفاده جسمی یا جنسی درکودکی
 • تجربه ضربه روحی

5. تشخیص:

زمان مراجعه به پزشک احتمال دارد شما را معاینه و یا از شما بخواهد آزمایش خون بگیرید تا مطمئن شود علائم شما ناشی از چیز دیگری نیست. همچنین در مورد احساسات، افکار و عادات با شما صبحت کند. افکار و عادات شما را از انجام کارهایی که می خواهید حداقل برای یک ساعت در روز انجام دهید، باز می دارد.

6. رفتار:

هیچ درمانی برای وسواس وجود ندارد. درمان می تواند علائم وسواس را تا حدی کاهش دهد. 

نوشته شده در تاریخ 1398/6/1  ترجمه شده از:  webmd

What is OCD?

Obsessive-compulsive disorder is a type of mental illness. People with OCD can have either obsessive thoughts and urges or compulsive, repetitive behaviors. Some have both obsessions and compulsions.

OCD isn’t about habits like biting your nails or always thinking negative thoughts. The disorder can affect your job, school, and relationships and keep you from living a normal life. Your thoughts and actions are beyond your control.

An obsessive thought, for example, is to think that your family members might get hurt if they don’t put their clothing on in the exact same order every morning. A compulsive habit, on the other hand, might be to wash your hands 7 times after touching something that might be dirty. Although you may not want to think or do these things, you feel powerless to stop.

Obsessions and compulsions can involve many different things, like a need for order or cleanness, hoarding, and intrusive thoughts about sex, religion, violence, and body parts.

Obsessive thoughts can include:

Fear of germs or getting dirty

Worries about getting hurt or others being hurt

Need for things to be placed in an exact order

Belief that certain numbers or colors are “good” or “bad”

Constant awareness of blinking, breathing, or other body sensations

Unfounded suspicion that a partner is unfaithful

Compulsive habits can include:

Washing hands many times in a row

Doing tasks in a specific order every time, or a certain “good” number of times

Repetitive checking on a locked door, light switch, and other things

Need to count things, like steps or bottles

Putting items in an exact order, like cans with labels facing front

Fear of touching doorknobs, using public toilets, or shaking hands

Causes

Doctors aren’t sure why some people have OCD. Certain areas in the brain may not look normal in people with OCD, but more research is needed. OCD is slightly more common in women than in men. Symptoms often appear in teens or young adults. Stress can make symptoms worse.

You are more likely to get the disorder if you have:

A parent, sibling, or child with OCD

Depression, anxiety or tics

Experience with trauma

A history of physical or sexual abuse as a child

Diagnosis

Your doctor may do a physical exam and bloodwork to make sure that your symptoms aren’t caused by something else. She will also talk with you about your feelings, thoughts, and habits. If your thoughts and habits keep you from doing what you want to do for at least an hour a day.

Treatment

There’s no cure for OCD. But with treatments, you may be able to lessen how much your symptoms interfere with your life. Your doctor may prescribe medicine.

 

اشتراک گذاری بازگشت به منو بازگشت به بالا