روانشناسی ازدواج

1. روانشناسی ازدواج و درمان:

آیا تا کنون فکر کرده اید که برای ازدواج  خود درمانی کنید؟  اگر این مقاله را می خوانید به این دلیل است که شما ازدواج کرده اید یا به فکر ازدواج هستید یا در مورد طلاق فکر می کنید. و به دنبال پاسخ به این سوال قدیمی هستید: آیا می توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر؟ 

خبرهای بسیار خوبی  برای ازدواج وجود دارد. به عنوان مثال در ایالات متحده و بخش هایی از انگلیس، آمار طلاق  در حال کاهش است. افراد جوانتر ازدواج را به تاخیر می اندازند. منتظر می مانند تا مدرسه را تمام کنند و پول لازم برای حمایت از ازدواج جمع آوری کنند. همانطور که می خوانید می فهمید که یکی از مهمترین مزایا این است که چگونه ازدواج تاثیر مثبتی بر سلامتی و طول عمر شما می گذارد.

2. روانشناسی ازدواج چیست؟

تعریف ازدواج معمولا حقوقی است. در بسیاری از فرهنگ ها بین مرد و زن تعریف می شود. ازدواج در هر وضعیت و در سطوح مختلف تحصیلی رخ می دهد. چرا انسان ها این ترتیب را دنبال می کنند؟ چرا مهم است؟

محققان رشته های مختلف در حال بررسی این موضوع هستند. از نظر تکاملی، به تقویت و ماندگاری  گونه ها نگاه می شود.  از دیدگاه جامعه شناسی ، ازدواج پیوندهایی بین میان گروه ها ایجاد می کند. روانشناسی روی زوج تمرکز دارد.

3. محققان هر موقعیت قابل تصور در مورد ازدواج را زیر سوال می برند مانند:

·        چه چیزی دو نفر را باهم جمع می کند؟

·        چه چیزی آنها را در کنار هم نگه می دارد؟

·        چه چیزی آنها را از هم جدا می کند؟

·        اتحادیه آنها چگونه بر سلامتی، و خوشبختی آنها تاثیر می گذارند؟

·        طلاق چگونه متغیر های مشابه راتحت تاثیر قرار می دهد؟

·        آیا قرار است یکدست باشیم؟

·        چگونه داشتن فرزندان بر پیوند ازدواج تاثیر می گذارد؟

·        طلاق چگونه بر کودکان تاثیر می گذارد؟

·        اقدامات دولت چگونه می تواند بر سلامت ازدواج تاثیر بگذارد؟

·        استرس چگونه بر رابطه تاثیر می گذارد؟

·        عدم صمیمیت چگونه بر رابطه تاثیر می گذارد؟

·        چه عواملی شانس طلاق را افزایش می دهد؟

·        تربیت فرد چگونه بر ورابط عاشقانه آنها تاثیر می گذارد؟

5. نگاهی به روانشناسی ازدواج:

 شریک زندگی ما به دلیل نزدیکی روزانه بهتر از هر کس دیگر ما را می شناسد. با گذشت زمان، هر چه به هم نزدیک تر می شوند می توانند یکدیگر را مورد توجه و محبت قرار دهند. حمایت در روابط  متاهل ما به راحتی با حمایت اجتماعی جایگزین نمی شود.

6. 9 وظیفه روانشناختی برای یک زوج خوب:

تحقیقات در مورد آنچه که باعث ایجاد یک  ازدواج می شود نشان می دهد که افراد در یک  ازدواج خوب این وظایف روانی را انجام داده اند.

 • از نظر عاطفی ازخانواده ای که در آن بزرگ شده اید جدا شوید. نه به  معنای بیگانگی، بلکه به اندازه ای است که هویت شما از آن والدین و خواهر و برادران  جدا باشد.
 • یکپارچگی را بر اساس صمیمیت و هویت مشترک بنا کنید، در عین حال مرز هایی را برای محافظت از استقلال هر  شریک تعیین کنید.
 • یک رابطه جنسی و لذت بخش برقرار کنید و از هجوم محیط کار و تعهدات خانوادگی محافظت کنید.
 • برای زوج های دارای  فرزند ان، تاثیر ورود کودک را به ازدواج جذب کنید. بیاموزید که به عنوان یک زوج، به کار محافظت از حریم شخصی شما و همسرتان ادامه دهید.
 • بحرانهای اجتناب ناپذیر زندگی را مقابله و مستر کنید.
 • استحکام پیوند زناشویی را در مقابل ناسازگاری حفظ کنید. این ازدواج باید یک پناهگاه امن باشد که  در آن شرکا بتوانند اختلافات، عصبانیت و درگیری خود را بیان کنند.
 • از شوخ طبعی و خنده استفاده کنید تا امور را در چشم انداز نگه دارید و از خستگی و انزوا جلوگیری کنید.
 • تغذیه و آسایش یک دیگر، برآورده کردن نیازهای هر شریک برای وابستگی و ارائه دلگرمی و پشتیبانی مداوم.
 • تصاویر عاشقانه و ایده آل اولیه عاشق شدن را زنده نگه دارید.

نوشته شده در تاریخ 1398/5/31 ترجمه شده از: 

positivepsychology

apa.org

Marriage Psychology and Therapy: The Science of Successful Relationships

Have you ever considered therapy for your marriage? Have you contemplated therapy before saying, “I do?”

If you’re reading this article chances are it’s because you’re married and struggling, thinking about getting married, or contemplating divorce. You’re looking for answers to that age-old question: Can we make this work?

You’re not alone.

There’s a lot of good news when it comes to getting and staying married. In the US and parts of England, for instance, divorce rates are dropping (Wood, 2018). Younger people are delaying marriage, not avoiding it. They’re waiting until they finish school and have money to support a marriage.

As you read, you’ll discover that one key benefit is how marriage positively affects your health and longevity. If you’re looking for tips.

What is Marriage Psychology?

The definition of marriage is usually from a legal perspective. In many cultures, though not all, it’s defined as between a male and female. Marriage occurs in every status and at various educational levels.

Why do humans pursue this arrangement? Why is it important?

Researchers from diverse disciplines are exploring this. From an evolutionary perspective, it’s viewed as strengthening and perpetuating the species. From a sociological vantage, marriage creates bonds between and among groups. 

Psychology focuses on the couple. Researchers question every conceivable situation around marriage. For example:

 • What brings two people together?
 • What keeps them together?
 • What breaks them apart?
 • How does their union affect their well-being, health, and happiness?
 • How does divorce affect the same variables?
 • Are we supposed to be monogamous?
 • How does having children affect the marriage bond?
 • How does divorce affect children?
 • How can government actions influence the health of marriage?
 • How does stress affect the relationship?
 • How does a lack of intimacy affect the relationship?
 • What factors increase the odds of divorce?
 • How does the person’s upbringing affect their romantic relationships?

More recently, researchers are exploring these questions within the context of same-sex couples.

From this exploration, therapists are better able to help couples before, during, and after a crisis.

A Look at the Psychology of Marriage

Our partner knows us better than anyone else because of their daily proximity to us. They know our idiosyncrasies. Over time, as we get closer, we can lift each other up and bask in that warmth. The support in our married relationship isn’t easily replaced by social support.

Nine psychological tasks for a good marriage

Research on what makes a marriage work shows that people in a good marriage have completed these psychological "tasks":

·         Separate emotionally from the family you grew up in; not to the point of estrangement, but enough so that your identity is separate from that of your parents and siblings.

·         Build togetherness based on a shared intimacy and identity, while at the same time set boundaries to protect each partner's autonomy.

·         Establish a rich and pleasurable sexual relationship and protect it from the intrusions of the workplace and family obligations.

·         For couples with children, embrace the daunting roles of parenthood and absorb the impact of a baby's entrance into the marriage. Learn to continue the work of protecting the privacy of you and your spouse as a couple.

·         Confront and master the inevitable crises of life.

·         Maintain the strength of the marital bond in the face of adversity. The marriage should be a safe haven in which partners are able to express their differences, anger and conflict.

·         Use humor and laughter to keep things in perspective and to avoid boredom and isolation.

·         Nurture and comfort each other, satisfying each partner's needs for dependency and offering continuing encouragement and support.

·         Keep alive the early romantic, idealized images of falling in love

اشتراک گذاری بازگشت به منو بازگشت به بالا