پنهان کردن شکم با ترفند پوشیدن لباس!

1. چگونه چربی های شکم را پنهان کنیم:

پارچه و رنگ: لباسهای با الگوهای عمودی انتخاب کنید. این طرح ها باعث می شود پاهای شما بلندتر به نظر برسد و توجه را به خود جلب کند. در نتیجه سعی کنید از الگوهای افقی خودداری کنید.

بهتر است لباس چسبیده نخرید زیرا باعث می شود شکم شما برجسته تر به نظر برسد.

بهتر است از رنگ تیره برای لباس های خود استفاده کنید زیرا لباس هایی با رنگ روشن توجه هر شخص را به شکم و پهلوهایتان جلب می کند.

سبک ها: لباس هایی بپوشید که متناسب باشد. لباس هایی که خیلی بزرگ هستند یا خیلی تنگ و چسبیده شما را چاق نشان می دهد.

تاپ های بلند برای مخفی کردن شکم خود انتخاب کنید. کاپشن ها و بلوز ها با طول بیشتر که زیر کمر قرار دارند را انتخاب کنید به پنهان کردن شکم  بسیار کمک خواهد کرد.

لباس هایی بپوشید که توجه بیننده بیشتر به صورت و گردن شما کشیده شود استفاده از گردنبند یک ترفند بسیار خوب می باشد.

لباس ها و تاپ هایی را انتخاب کنید که اشکال روی آن منحنی و دارای اشکال ساختاری روی پارچه باشد.

برای مخفی کردن و به حداقل رساندن شکم، کت هایی که در زیر کمر قرار دارد را انتخاب کنید آنها بدون هیچ گونه مزاحمت شکم شما را کوچک تر نشان می دهند.

نکته: با یک فروشنده خبره مشورت کنید تا در مورد اینکه چه نوع و چه اندازه لباسی برای شما مناسب می باشد شما را راهنمایی کند.  

برای مخفی کردن و کنترل چربی، از پارچه  و جنس های بخصوصی استفاده کنید.

از کفش هایی با پاشنه مناسب استفاده کنید بهترین انتخاب کفش، کفش هایی با طول مناسب است.

مستقیم و صاف بایستید. اعتماد به نفس داشته باشید.

نوشته شده در تاریخ1398/6/27 ترجمه شده از: leaf.tv

 

 

 

How to Hide Stomach Fat

Fabrics and Colors

Choose clothes with vertical patterns. These designs will make your legs appear longer and draw attention away from your middle. Avoid horizontal patterns.

Choose non-clinging material for all your clothes. Clinging fabrics accentuate your stomach. Woven cottons, synthetics and linen are good choices.

Dress in one-color-palette shades from head to toe to present a lean, slimming line. Avoid light-colored pants and skirts, which draw attention to your midsection.

Styles

Wear clothing that fits. Sizes that are too big add bulk, and sizes that are too small accentuate your stomach.

Choose hip-length or longer tunic tops to hide your midsection. Jackets and blouses in longer lengths that hit below your true waist hide and camouflage your stomach.

Wear tops and dresses to draw a viewer’s eye up toward your face and upper body. Boat-neck tops and V-necks, fabric detailing, scarves and necklaces will do the trick.

Choose dresses and tops that have structural shapes as opposed to those cut on the bias that hug the curve of your stomach.

Choose single-breasted jackets that fall below your waist to hide and minimize your stomach. Leave them unbottoned so they don't pull across your stomach.

Tip

Consult with a knowledgeable salesperson to discuss what kind and what size of shapewear is right for you.

Wear shapewear to hide and control stomach fat. Shapewear comes in a variety of lengths and fabrics for every day and special-occasion wear.

Wear heels, not flats, to create length and keep attention away from your stomach. Choose medium to medium-high heels for best effect.

Stand straight with your shoulders back and your head level. Good posture makes you appear confident and thinner.

اشتراک گذاری بازگشت به منو بازگشت به بالا