آلزایمر و فراموشی

1. فراموشی:

نسبت سالمندان در جامعه غربی مدام در حال افزایش است. پیش بینی می شود طی 25 سال آینده تعداد افراد بالای 60 سال دو برابر شود. حدود 24 میلیون نفر در سراسر جهان از زوال عقل رنج می برند و نیمی از این افراد مبتلا به آلزایمر هستند. تعداد فراینده ای از سالمندان در حال افزایش شیوع این بیماری در جامعه ما است و دانشمندان پیش بینی می کنند این تعداد تا سال 2050 سه برابر شود.

2. جلوگیری:

آیا می توان از آلزایمر جلوگیری کرد؟ این سوالی است که همچنان به تحریک محققان و به تحقیقات جدید دامن می زند. هنوز پاسخ های واضح و مشخصی ارائه نشده است. تا حدودی به دلیل نیاز به مطالعات گسترده تر در جمعیت های مختلف، اما تحقیقات امید وار کننده در حال انجام است. انجمن آلزایمر تلاش جهانی را برای یافتن درمان آلزایمر، تاخیر در شروع آن و جلوگیری از پیشرفت آن پیشگویی می کند.

3. چه عواملی باعث آلزایمر می شوند؟

کارشناسان براین باورند که در اکثر موارد، آلزایمر نیز مانند سایر بیماری های مزمن شایع، احتمالا در نتیجه تعامل پیچیده بین عوامل متعدد، از جمله سن، ژنتیک، محیط، شیوه زندگی و شرایط پزشکی مشترک وجود دارد. اگر چه برخی از عوامل خطر مانند سن یا ژن قابل تغییر نیستند، اما فاکتورهای خطر دیگر مانند فشار خون بالا و عدم ورزش معمولا می توانند برای کاهش ریسک تغییر کنند. تحقیقات ممکن است به روشهای جدید برای شناسایی افراد با بیشترین خطر منجر شود.

4. مطالعات پیشگیری:

درصد کمی از مبتلایان به آلزایمر (کمتر از 1 درصد) دارای ارتباط جهش های ژنتیکی زود رس هستند. افرادی که این جهش های ژنتیکی را دارند، برای ابتلا به این بیماری تضمین می شوند. یک کار آزمایی بالینی مداوم که توسط شبکه آلزایمر انجام شده است، آزمایش می کند که آیا آنتی بادی Dominantly lnherited(DIAN) های بتا آمیلوئید می توانند تجمع پلاک بتا آمیلودئید را در مغز افراد مبتلا به چنین جهش های ژنتیکی کاهش دهند و از این طریق علائم را کاهش دهند، به تاخیر بیاندازند یا از آن جلوگیری می کنند. شرکت کنندگان در این کار آزمایی قبل از بروز علائم آنتی بادی (یا دارنما) دریافت می کنند، و ایجاد پلاک های بتا آمیلودئید توسط اسکن مغز و آزمایش های دیگرکنترل می شود.

اگر چه تحقیقات هنوز در حال تحول است، شواهد و مدارکی قوی وجود دارد که نشان می دهد افراد می توانند  با ایجاد تغییرات اساسی در شیوه زندگی، از جمله شرکت در فعالیت های منظم و حفظ سلامت قلب، خطر خود را کاهش دهند.

5. اتصال قلب-سر:

چندین شرایط شناخته شده برای افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی از جمله فشار خون بالا، دیابت و کلسترول بالا- همچنین خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش می دهد. برخی از مطالعات کالبد شکافی نشان می دهد که حدود 80 درصد از افراد مبتلا به آلزایمر نیز دارای بیماری قلبی عروقی هستند.

6. ورزش بدنی و رژیم غذایی:

ورزش بدنی منظم ممکن است یک استراتژی مفید برای کاهش خطر ابتلا به آلزایمر و دمانس عروقی باشد. ممکن است ورزش با افزایش جریان خون و اکسیژن در مغز را ببرد. به دلیل مزایای شناخته شده قلبی و عروقی، یک برنامه ورزشی تایید شده پزشکی بخش مهمی از هر گونه برنامه سلامتی کلی است.

7. ارتباط اجتماعی و فعالیتهای فکری:

تعدادی از مطالعات حاکی از آن است که حفظ ارتباط اجتماعی قوی ذهنی با افزایش سن، خطر کاهش شناختی و آلزایمر را کاهش می دهد. کارشناسان درباره دلیل این ارتباط مطمئن نیستند. این ممکن است ناشی از مکانیسم های مسقیم باشد که از طریق آنها تحریک آنها تحریک اجتماعی و روحی باعث تقویت ارتباط بین سلول های مستقیم باشد که از طریق تحریک اجتماعی  و روحی باعث تقویت ارتباط بین سلول های عصبی در مغز می شود.

8. ضربه مغزی:

به نظر می رسد بین خطر ابتلا به آلزایمر و ضربه به سر، ارتباط جدی وجود دارد، به ویژه هنگامی که آسیب شامل از بین رفتن هوشیاری شود. با محافظت از سر خود می توانید خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش دهید.

·        بستن کمر بدن ایمنی

·        هنگام شرکت در ورزش از کلاه ایمنی استفاده کنید.

9. کاری که می توانید انجام  دهید:

در حالی که تحقیقات هنوز قطعی نیست، برخی از انتخاب های سبک زندگی، مانند فعالیت بدنی و رژیم غذایی، ممکن است به حمایت از سلامت مغز و جلوگیری از آلزایمر کمک کند. نشان داده شده است که بسیاری از این تغییرات در شیوه زندگی باعث کاهش خطر سایر بیماری ها مانند بیماری های قلبی و دیابت می شود که با الزایمر در ارتباط بوده اند.

نوشته شده در تاریخ 1398/6/12 ترجمه شده از:

alz.org

visura

 

 Oblivion

The proportion of elderly people in western society is constantly rising. The number of individuals above the age of 60 is expected to double over the next 25 years. Some 24 million people worldwide suffer from dementia and about half of these people have Alzheimer's disease. The growing number of senior citizens is raising the incidence of this disease in our society and scientists predict that the number will have tripled by 2050.

Prevention

Can Alzheimer's be prevented? It's a question that continues to intrigue researchers and fuel new investigations. There are no clear-cut answers yet — partially due to the need for more large-scale studies in diverse populations — but promising research is under way. The Alzheimer's Association® is leading the worldwide effort to find a treatment for Alzheimer's, delay its onset and prevent it from developing.

What causes Alzheimer’s?

Experts agree that in the vast majority of cases, Alzheimer's, like other common chronic conditions, probably develops as a result of complex interactions among multiple factors, including age, genetics, environment, lifestyle and coexisting medical conditions. Although some risk factors — such as age or genes — cannot be changed, other risk factors — such as high blood pressure and lack of exercise — usually can be changed to help reduce risk. Research in these areas may lead to new ways to detect those at highest risk.

Prevention studies

A small percentage of people with Alzheimer’s disease (less than 1 percent) have an early-onset type associated with genetic mutations. Individuals who have these genetic mutations are guaranteed to develop the disease. An ongoing clinical trial conducted by the Dominantly Inherited Alzheimer Network (DIAN), is testing whether antibodies to beta-amyloid can reduce the accumulation of beta-amyloid plaque in the brains of people with such genetic mutations and thereby reduce, delay or prevent symptoms. Participants in the trial are receiving antibodies (or placebo) before they develop symptoms, and the development of beta-amyloid plaques is being monitored by brain scans and other tests.

Though research is still evolving, evidence is strong that people can reduce their risk by making key lifestyle changes, including participating in regular activity and maintaining good heart health. 

Heart–head connection

Several conditions known to increase the risk of cardiovascular disease — such as high blood pressure, diabetes and high cholesterol — also increase the risk of developing Alzheimer's. Some autopsy studies show that as many as 80 percent of individuals with Alzheimer's disease also have cardiovascular disease.

A longstanding question is why some people develop hallmark Alzheimer's plaques and tangles but do not develop the symptoms of Alzheimer's. Vascular disease may help researchers eventually find an answer. Some autopsy studies suggest that plaques and tangles may be present in the brain without causing symptoms of cognitive decline unless the brain also shows evidence of vascular disease. More research is needed to better understand the link between vascular health and Alzheimer’s.

Physical exercise and diet

Regular physical exercise may be a beneficial strategy to lower the risk of 

Alzheimer's and vascular dementia. Exercise may directly benefit brain cells by increasing blood and oxygen flow in the brain. Because of its known cardiovascular benefits, a medically approved exercise program is a valuable part of any overall wellness plan.

Social connections and intellectual activity

A number of studies indicate that maintaining strong social connections and keeping mentally active as we age might lower the risk of cognitive decline and Alzheimer's. Experts are not certain about the reason for this association. It may be due to direct mechanisms through which social and mental stimulation strengthen connections between nerve cells in the brain.

Head trauma

There appears to be a strong link between future risk of Alzheimer's and serious head trauma, especially when injury involves loss of consciousness. You can help reduce your risk of Alzheimer's by protecting your head.

  • Wear a seat belt
  • Use a helmet when participating in sports

What you can do now

While research is not yet conclusive, certain lifestyle choices, such as physical activity and diet, may help support brain health and prevent Alzheimer's. Many of these lifestyle changes have been shown to lower the risk of other diseases, like heart disease and diabetes, which have been linked to Alzheimer's.

اشتراک گذاری بازگشت به منو بازگشت به بالا