طلاق سالم!

1. طلاق سالم:

هیچ کس انتظار ازدواج و طلاق را ندارد. هنوز هم بیش از 20 درصد از ازدواج های اول در طی 5 سال به طلاق ختم می شوند و 48 درصد ازدواج ها در سن 20 سالگی رخ می دهد، بر اساس داده های 2006 در نظر سنجی ملی جدایی و طلاق یک رویداد عاطفی سخت است.

2. همکاری، ارتباط و میانجگری:

پایان ازدواج به طور معمول سیل عواطف از جمله عصبانیت، اندوه و اضطراب را بر می انگیزد. چنین واکنشی طبیعی است و به مرور زمان شدت این احساسات فروکش می کند. محققان در یافتند افرادی که نسبت به خود مهربان و دلسوز هستند، راحت تر می توانند مشکلات روزمره مانند طلاق را مدیریت کنند.

سعی کنید به عنوان یک نبرد به فکر تجزیه نباشید. میانجگری طلاق غالبا جایگزین خوبی برای دادرسی در دادگاه است. تلاش برای کار کردن در مورد خود می تواند نا امید کننده و خود کفا باشد، زیرا ممکن است مشکلاتی که در طلاق شما ایجاد شده است دوباره ظاهر شود. تحقیقات نشام می دهد که میانجگری می تواند برای رضایت عاطفی، روابط همسران و نیاز های کودکان مفید باشد.

نشستن و صحبت ممکن است آخرین کاری باشد که می خواهید انجام دهید، اما طلاق را برای همه آسانتر می کند. صحبت با روانشناس ممکن است به شما در رسیدن به تصمیمات کمک کند.

3. درگیر شدن بچه ها:

طلاق می تواند یک تجربه آسیب زا برای کودکان باشد، اما تحقیقات نشان می دهد که بیشتر کودکان ظرف دو سال پس از طلاق به خوبی با شرایط کنار خواهند آمد.

در بسیاری از موارد تغییر ناگهانی می تواند برای کودکان سخت باشد. در صورت لزوم، قبل از انتقال آنها به خانه جدید یا قبل از جدا شدن چند هفته به آنها توجه کنید. به حداقل رساندن تغییرات ممکن است ماه ها و سالهای پس از طلاق مفید باشد.

بچه ها وقتی ارتباط نزدیکی با والدین برقرار می کنند عملکرد بهتری دارند. تحقیقات نشان می دهد بچه هایی که رابطه ضعیفی با یک یا هر دو والدین دارند ممکن است  در حل کردن آن دچار مشکل شوند. برنامه های آموزش والدین که بر بهبود رابطه والدین و فرزندانشان تمرکز می کنند، نشان داده شده است که به کودکان کمک می کند تا در ماه ها و سال های بعد از طلاق بهتر کنار بیایند.

4. مراقبت از خود:

تغییراتی که با جدایی و طلاق حاصل می شود می تواند بسیار زیاد باشد. اما اکنون بیش از هر زمان دیگری، مهم است که از خود مراقبت کنید. برای کمک و آسایش به خانواده و دوستان خود متوسل شوید.

برای شروع مثبت ماندن با شروع فصل جدید، سعی کنید در فعالیتهایی که قبلا عاشق آنها بودید، اما مدتی انجام نداده اید درگیر شوید. یا سرگرمی ها و فعالیت های جدید را امتحان کنید. با خوردن درست و ورزش کردن، از نظر جسمی سالم بمانید.

5. چگونه روانشناسان می توانند کمک کنند:

طلاق شرایط سختی برای کل خانواده است. زوج و فرزندان می توانند از صحبت با روانشناس سود ببرند تا در برخورد با احساسات خود و سازگاری با تغییرات به آنها کمک کند. روانشناسان همچنین می توانند به شما کمک کنند با دقت فکر کنید و اینکه در ازدواجتان چه اشتباهی رخ داده است، بنابراین می توانید از تکرار هر گونه الگو های منفی در روابط بعدی خودداری کنید.

نوشته شده در تاریخ 1398/6/9 ترجمه شده از: apa.org

Healthy divorce

No one enters into a marriage expecting it to fail. Still, more than 20 percent of first marriages end in divorce within five years, and 48 percent of marriages dissolve by the 20-year mark, according to 2006-2010 data from the government’s National Survey of Family Growth.1 Separation and divorce are emotionally difficult events, but it is possible to have a healthy breakup.

Cooperation, communication and mediation

The end of a marriage typically unleashes a flood of emotions including anger, grief, anxiety and fear. Sometimes these feelings can rise up when you least expect them, catching you off guard. Such a response is normal, and over time the intensity of these feelings will subside. In the meantime, be kind to yourself. Researchers have found that people who are kind and compassionate to themselves have an easier time managing the day-to-day difficulties of divorce.2

Try not to think of the breakup as a battle. Divorce mediation is often a good alternative to courtroom proceedings. Trying to work things out yourself can be frustrating and self-defeating as the problems that contributed to your divorce are likely to re-emerge during divorce negotiations. Research shows that mediation can be beneficial for emotional satisfaction, spousal relationships and children’s needs.3

Sitting down and speaking with your soon-to-be-ex-spouse may be the last thing you want to do, but cooperation and communication make divorce healthier for everyone involved. Talking things through with a psychologist may help you reach coordinated decisions with a minimum of conflict.

When kids are involved

Divorce can be a traumatic experience for children, but research suggests that most children adjust well within two years following the divorce.

In many cases, sudden change can be hard on children. If appropriate, give them a few weeks’ notice before moving them to a new home, or before one spouse moves out. It can be helpful to minimize changes as much as possible in the months and years following a divorce.

Kids do better when they maintain close contact with both parents. Research suggests that kids who have a poor relationship with one or both parents may have a harder time dealing with family upheaval. Parent education programs that focus on improving the relationship between parents and their kids have been shown to help children cope better in the months and years following the divorce.

Taking care of yourself

The changes brought on by separation and divorce can be overwhelming. But now more than ever, it’s important to take care of yourself. Tap into your support network, turning to family and friends for assistance and comfort. Formal support groups can also help you cope with the many emotions of a marriage ending.

To stay positive as you start a new chapter, try getting involved in activities you used to love but haven’t done in a while. Or try new hobbies and activities. Stay physically healthy by eating right and getting exercise.

How psychologists can help

Divorce is a difficult time for the entire family. Divorcing spouses and their children can benefit from speaking to a psychologist to help them deal with their emotions and adjust to the changes. Psychologists can also help you think carefully about what went wrong in your marriage so you can avoid repeating any negative patterns in your next relationship.

اشتراک گذاری بازگشت به منو بازگشت به بالا